[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/db/mysqli.php on line 43: mysqli_connect() [function.mysqli-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:50545 Library:50643
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 1007: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 1007: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 1007: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4284: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4286: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4287: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4288: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
 Pomoce dozwolone na egzaminie
Biuro Konstrukcji Elektronicznych


teraz jesteś Matura
Pomoce dozwolone na egzaminie
Materiały i przybory pomocnicze dozwolone na egzaminie maturalnym w 2012 roku  
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2012 r.

Na podstawie § 95 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz ‎przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) oraz § 106 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (DzU nr 65, poz. 400, z późn. zm.) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2012 r.
 
1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:
 
PRZYBORY POMOCNICZEPRZEDMIOT
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)wszystkie przedmioty
linijkamatematyka, geografia
cyrkielmatematyka
odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkamihistoria muzyki
 
2. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących wyposażenie konieczne każdej sali egzaminacyjnej:


 
MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE
wyposażenie konieczne sali egzaminacyjnej
PRZEDMIOT
słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osóbjęzyk polski
słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osóbjęzyk białoruski, litewski, ukraiński
słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osóbjęzyk kaszubski
słownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego, mały atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osóbjęzyk łaciński i kultura antyczna
karta wybranych tablic chemicznych – dla każdego zdającegochemia
karta wybranych wzorów i stałych fizycznych – dla każdego zdającegofizyka i astronomia
wybrane wzory matematyczne – dla każdego zdającegomatematyka
słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych – nie mniej niż 1 na 25 osóbegzamin maturalny dla osób niesłyszących
słuchawki (jeśli wymaga ich ustalone dla danego zdającego dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu)egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego dla osób słabo słyszących
sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu)egzamin maturalny dla osób niewidomych i słabo widzących
 

 
3. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów ‎pomocniczych: 
PRZYBORY BĘDĄCE FAKULTATYWNYM WYPOSAŻENIEM ZDAJĄCEGOPRZEDMIOT
linijkabiologia, chemia, fizyka i astronomia
kalkulator prosty*chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka
lupageografia, historia
 
* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.


źródło: Artur Gałęski  www.cke.edu.pl

cron