[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/db/mysqli.php on line 43: mysqli_connect() [function.mysqli-connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:50545 Library:50643
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 1007: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 1007: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 1007: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4284: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4286: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4287: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4288: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3493)
 Działania na wielomianach
Biuro Konstrukcji Elektronicznych


teraz jesteś Wykłady
Wielomiany
Działania na wielomianach

Wielomiany

Wielomiany można dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić. Zachowane są własności działań takie jak przemienność i łączność dodawania i mnożenia, rozdzielność mnożenia względem dodawania. W wyniku otrzymujemy też wielomian.
WIELOMIAN PRZECWNY
Tworzenie wielomianu przeciwnego do danego polega na zmianie znaków na przeciwne wszystkim jednomianom tworzącym ten wielomian.
PRZYKŁAD 1:   W(x)= \:\: -4x^3+2x^2-x-7
-W(x)= -(-4x^3+2x^2-x-7)
-W(x)= \: \: \: \: \: \: \: 4x^3-2x^2+x+7SUMA WIELOMIANÓW
W celu dodania wielomianów wystarczy dodać ich jednomiany podobne i uporządkować otrzymany wielomian.
PRZYKŁAD 2:Jeżeli W(x)= -4x^3+2x^2-x-7, V(x)=5x^5+x^4-x^3+3x^2-1, to
W(x)+V(x)=(-4x^3+2x^2-x-7)\:+\:(5x^5+x^4-x^3+3x^2-1)
W(x)+V(x)=-4x^3+2x^2-x-7+5x^5+x^4-x^3+3x^2-1
W(x)+V(x)= 5x^5+x^4-4x^3-x^3+2x^2+3x^2-x-7-1
W(x)+V(x)= 5x^5+x^4-5x^3+5x^2-x-8
UWAGA 1:Stopień sumy wielomianów jest równy co najwyżej największemu stopniomi spośród tych wielomianów.
PRZYKŁAD 3:Niech dane będą wielomiany:
P(x)= x^6-4x^5+x^3+8x^2+7
Q(x)= -x^3+4x^2+x+1
R(x)=x^3+2x+1
Zauważmy, że stopień wielomianu P(x) jesr równy 6.
Natomiast stopnie wielomianów Q(x), \: R(x) są równe 3.
Wtedy wg UWAGI stopień sumy wielomianów P(x)+Q(x) będzie równy co najwyżej 6.
Sprawdźmy:P(x)+Q(x)=(x^6-4x^5+x^3+8x^2+7)\:+\:(-x^3+4x^2+x+1)
P(x)+Q(x)=x^6-4x^5+x^3+8x^2+7-x^3+4x^2+x+1
P(x)+Q(x)=x^6-4x^5+x^3-x^3+8x^2+4x^2+x+7+1
P(x)+Q(x)=x^6-4x^5+12x^2+x+8
Stopień otrzymanej sumy jest równy dokładnie 6. Dlaczego w UWADZE mamy słowo "co najwyżej"?
Rozpatrzmy teraz sumę Q(x)+R(x).
Jej stopień równy powinien być co najwyżej 3, czy dokładnie 3?
Sprawdźmy:Q(x)+R(x)=(-x^3+4x^2+x+1)\:+\:(x^3+2x+1)
Q(x)+R(x)=-x^3+4x^2+x+1+x^3+2x+1
Q(x)+R(x)=-x^3+x^3+4x^2+x+2x+1+1
Q(x)+R(x)=4x^2+3x+2
Jak widać stopień otrzymanej sumy jest równy 2. Współczynniki przy trzeciej potędze x się zredukowały.
UWAGA 2:Suma wielomianu W(x) i wielomianu do niego przeciwnego -W(x) jest wielomianem zerowym.RÓŻNICA WIELOMIANÓW
W celu odjęcia od wielomianu W(x) wielomianu V(x) wystarczy do wielomianu W(x) dodać wielomian przeciwny do V(x), a następnie wykonać redukcję jednomianów podobnych i uporządkować otrzymany wielomian.
PRZYKŁAD 4:Jeżeli W(x)= -4x^3+2x^2-x-7, V(x)=5x^5+x^4-x^3+3x^2-1, to
-V(x)=-(5x^5+x^4-x^3+3x^2-1)
-V(x)= -5x^5-x^4+x^3-3x^2+1
wtedy
W(x)+(-V(x))=(-4x^3+2x^2-x-7)\:+\:(-5x^5-x^4+x^3-3x^2+1)
W(x)+(-V(x))=-4x^3+2x^2-x-7-5x^5-x^4+x^3-3x^2+1
W(x)+(-V(x))= -5x^5-x^4-4x^3+x^3+2x^2-3x^2-x-7+1
W(x)+(-V(x))= -5x^5-x^4-3x^3-x^2-x-6
Powyższy PRZYKŁAD obrazuje sposób odejmowania dwóch wielomianów zgodnie z DEFINICJĄ, jednak w praktyce postępuje się prościej.
PRZYKŁAD 5:Jeżeli W(x)= -4x^3+2x^2-x-7, V(x)=5x^5+x^4-x^3+3x^2-1, to
W(x)-V(x)=(-4x^3+2x^2-x-7)\:-\:(5x^5+x^4-x^3+3x^2-1)
W(x)-V(x)=-4x^3+2x^2-x-7-5x^5-x^4+x^3-3x^2+1
W(x)-V(x)= -5x^5-x^4-4x^3+x^3+2x^2-3x^2-x-7+1
W(x)-V(x)= -5x^5-x^4-3x^3-x^2-x-6
UWAGA 3:Stopień różnicy wielomianów jest równy co najwyżej największemu stopniomi spośród tych wielomianów.MNOŻENIE WIELOMIANU PRZEZ LICZBĘ (SKALAR)
Aby pomnożyć wielomian przez niezerową liczbę rzeczywistą korzystamy z rozdzielności mnożenia względem dodawania.
PRZYKŁAD 6:Jeżeli W(x)= -4x^3+2x^2-x-7, to
\frac{1}{2} \cdot W(x)=\frac{1}{2}(-4x^3+2x^2-x-7)
\frac{1}{2} \cdot W(x)=\frac{1}{2} \cdot (-4x^3)+ \frac{1}{2} \cdot 2x^2+ \frac{1}{2} \cdot (-x)+ \frac{1}{2} \cdot (-7)
\frac{1}{2} \cdot W(x)=-2x^3+x^2- \frac{1}{2}x- \frac{7}{2}
UWAGA 4:W wyniku mnożenia wielomianu przez zero otrzymujemy wielomian zerowy.
UWAGA 5:Stopień wielomianu pomnożonego przez liczbę rzeczywistą różną od zera pozostaje niezmieniony.ILOCZYN WIELOMIANÓW
Aby pomnożyć wielomian przez wielomian, należy kolejno pomnożyć każdy wyraz jednego wielomianu przez każdy wyraz drugiego wielomianu.
PRZYKŁAD 7:Jeżeli W(x)= -4x^3+2x^2-x-7, R(x)=x^3+2x+1, to
W(x) \cdot R(x)=(-4x^3+2x^2-x-7)(x^3+2x+1)
W(x) \cdot R(x)=-4x^3 \cdot x^3+(-4x^3) \cdot 2x+(-4x^3) \cdot 1\:+\:2x^2 \cdot x^3+2x^2 \cdot 2x+2x^2 \cdot 1\:+
                         +\:(-x) \cdot x^3+(-x) \cdot 2x+(-x) \cdot 1\:+\:(-7) \cdot x^3+(-7) \cdot 2x+(-7) \cdot 1
W(x) \cdot R(x)=-4x^6-8x^4-4x^3+2x^5+4x^3+2x^2-x^4-2x^2-x-7x^3-14x-7
W(x) \cdot R(x)=-4x^6+2x^5-8x^4-x^4-4x^3+4x^3-7x^3+2x^2-2x^2-x-14x-7
W(x) \cdot R(x)=-4x^6+2x^5-9x^4-7x^3-15x-7
UWAGA 6:W wyniku mnożenia wielomianu przez wielomian zerowy otrzymujemy wielomian zerowy.
UWAGA 7:Stopień iloczynu wielomianów jest równy sumie stopni tych wielomianów.
[Rozmiar: 25114 bajtów]Kolejnym działaniem, z którym warto się zapoznać jest dzielenie wielomianówcron